Powiatowe Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach

adres: 
ul. Wyspiańskiego 2, 32- 650 Kęty
telefon: 
(33) 845-32-11
e-mail: 
sekretariat@wyspian.pl, dyrektor@wyspian.pl
nr certyfikatu: 
10099756
rodzaj szkoły: 
województwo: 
Edycja: 
LokalizacjaDrogi uczniu klasy trzeciej gimnazjum!

Stajesz aktualnie przed ważną decyzją
związaną z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Od niej będzie zależało,
jak odnajdziesz się w dorosłym życiu. Być może jedno z Twoich marzeń to
studia na renomowanych uczelniach. Aby to osiągnąć, musisz wybrać
liceum, które pozwoli Ci właściwie przygotować się do tych studiów. Te
oczekiwania na pewno spełni nasze Liceum im. S. Wyspiańskiego w Kętach. Od lat nasi absolwenci należą do najlepszych studentów wielu uczelni – nie tylko polskich, ale także zagranicznych.

Dla Ciebie przygotowaliśmy klasy o
różnych profilach, dzięki czemu każdy uczeń będzie mógł kształcić się w
wybranym kierunku, uwzględniając swoje zainteresowania, pasje, plany na
przyszłość. Bowiem to Twoje plany są dla nas priorytetem! Chcemy, aby
rozwój naszych uczniów przebiegał harmonijnie, zaś nauka w szkole
pomogła im w przyszłości znaleźć odpowiednie miejsce w dorosłym życiu.

O ten rozwój dbamy nie tylko na
zajęciach lekcyjnych. Nasi uczniowie uczestniczą w wielu różnych
projektach, dzięki którym w ciekawy sposób poszerzają swoją wiedzę o
świecie: wyjeżdżają na wykłady na wyższe uczelnie, organizują debaty,
uczestniczą w spotkaniach z ludźmi nauki i sztuki, spotykają się z
nauczycielami w ramach zajęć dodatkowych, aby lepiej przygotować się do
konkursów przedmiotowych i olimpiad.

Mam nadzieję, że Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego będzie także Twoją szkołą.


„Wyspian” to :

- wysoki poziom nauczania potwierdzony m.in. 1 miejscem w powiecie oświęcimskim i 20 w Małopolsce w rankingu „Perspektyw”,

- liczni laureaci i finaliści olimpiad i konkursów,

- bardzo dobrze zdawana matura, najczęściej na poziomie rozszerzonym,

- wysoki procent dostawalności  na studia na renomowanych uczelniach.

 

Rozwijamy pasje poprzez:

- dodatkowe zajęcia ( oferujemy m.in. koła miłośników Cashflow, j. japońskiego, j. włoskiego),

- wyjazdy naukowe i  turystyczno – rekreacyjne (m. in. Turcja, Włochy, Anglia, Norwegia, Francja),

- udział w projektach edukacyjnych,

- współpracę z wyższymi uczelniami,

- angażowanie się w ogólnopolskie akcje społeczne.

 

Proponujemy szkołę:

- bezpieczną i przyjazną uczniowi,

-chętnie podejmującą współpracę z Rodzicami,

- uczącą w systemie jednozmianowym,

- wyposażoną w nowoczesne pomoce naukowe,

- z prężnie działającym samorządem uczniowskim,

- z bufetem oferującym domowe posiłki.

W roku szkolnym 2014/2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego można rozpocząć naukę w klasach:

- matematyczno - fizycznej z rozszerzonym językiem angielskim, matematyką i fizyką

Jeśli:
matematyka
jest Twoim hobby i uważasz, że to królowa nauk, interesuje Cię fizyka i
wszelkie nowości techniczne, jesteś osobą konkretną, rzeczową,
posiadasz umiejętność logicznego myślenia, a nowych rozwiązań szukasz
drogą dedukcji,
to koniecznie zostań uczniem tej klasy.

przedmioty rozszerzone przedmioty punktowane przy rekrutacji przedmioty uzupełniające i dodatkowe
matematyka,fizyka, język angielski język polski, matematyka, język obcy,informatyka historia i społeczeństwo, historia sztuki- matematyczno - geograficznej z rozszerzoną matematyką, geografią, językiem angielskim lub rosyjskim

Jeśli:

chcesz
udoskonalić sztukę logicznego myślenia, interesujesz się problemami
współczesnego świata, posiadasz duszę odkrywcy, chcesz lepiej zrozumieć
otaczający świat oraz zjawiska i procesy w nim zachodzące, poważnie
myślisz o swojej przyszłości,
to koniecznie zostań uczniem klasy matematyczno - geograficznej.

przedmioty rozszerzone przedmioty punktowane przy rekrutacji przedmioty uzupełniające i dodatkowe
matematyka, geografia, językiem angielskim lub językiem rosyjskim
język polski, matematyka,geografia, informatyka ekonomia w praktyce, historia i społeczeństwo- biologiczno - chemicznej z rozszerzoną biologią i chemią

Jeśli:
interesujesz
się biologią i chemią, świat przyrody nie ma dla Ciebie tajemnic,
interesują cię problemy ochrony zdrowia, uważasz, że każdy odpowiada za
jakość środowiska, w którym żyje i powinien działać na rzecz jego
ochrony, interesują Cię prace badawcze, eksperymenty i ćwiczenia
laboratoryjne,
to koniecznie zostań uczniem klasy biologiczno - chemicznej.

przedmioty rozszerzone przedmioty punktowane przy rekrutacji przedmioty uzupełniające i dodatkowe
biologia, chemia

zwiększona liczba godzin matematyki
język polski,biologia, chemia, informatyka, historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce- humanistycznej z rozszerzonym językiem polskim, wiedzą o społeczeństwie

Jeśli:

interesujesz
się literaturą piękną, historią języka polskiego, sztuką, teatrem,
filmem, polityka, dziennikarstwo i historia to Twoje hobby, ciekawi Cię
filozofia, lubisz ciekawe dyskusje na różnorodne tematy,
to koniecznie zostań uczniem klasy humanistycznej.

przedmioty rozszerzone przedmioty punktowane przy rekrutacji przedmioty uzupełniające i dodatkowe
język polski,wiedza o społeczeństwie, język angielski język polski, wiedza o społeczeństwie, informatyka,ang.) przyroda, edukacja prawna