Co zyskujesz

Uczestnictwo w Programie Wiarygodna Firma w kategorii Szkoła oraz otrzymanie prestiżowego wyróżnienia jakim jest Certyfikat Wiarygodności jest jasną deklaracją stosowania przez Szkołę odpowiednich standardów w zakresie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa. Legitymowanie się znakiem firmowym Wiarygodnej Firmy w kategorii Szkoła jest skutecznym narzędziem budowania prestiżu placówki w regionie jak i w Polsce.

Uczestnictwo w elitarnej grupie Wiarygodnych Szkół gwarantuje:

  • wyróżnienie się spośród innych szkół jako placówka wiarygodna, godna zaufania i działająca na odpowiednim, wymaganym poziomie,
  • wzmocnienie wizerunku, prestiżu i zaufania do Szkoły ze strony uczniów i ich rodziców,

a dzięki temu...

  • zwiększenie zainteresowania Szkołą jako placówką, która reprezentuje odpowiedni poziom i jest godnym we współpracy partnerem,
  • wzmocnienie pozycji Szkoły na tle konkurencji w regionie funkcjonowania i w Polsce.

A ponadto otrzymujesz:

  • dodatkową, bezpłatną reklamę w internecie na wysoko pozycjonowanych stronach serwisowych Wiarygodnej Firmy w katalogu Wiarygodne Szkoły,
  • atrakcyjne portfolio Szkoły, które wzmocni jej wizerunek i wyróżni wśród innych szkół w regionie,
  • pakiet materiałów promocyjnych Wiarygodnej Szkoły , którymi Szkoła może firmować swoją działalność jako wiarygodną,
  • Certyfikat w formie eleganckiego dyplomu w ramie koloru złotego zaświadczający o właściwym poziomie dydaktycznym, wychowawczym i bezpieczeństwie w Szkole, który można wyeksponować w reprezentacyjnym miejscu w placówce,