Szkoła Językowa

O PROGRAMIE

Kategoria Wiarygodna Szkoła Językowa powstała w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom dydaktyczny i bazy oraz zapewniają odpowiednią jakość obsługi Klienta. Synonimem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.

Program Wiarygodna Szkoła Językowa jest Programem o charakterze ogólnopolskim, który powstał przy aktywnym udziale Dyrektorów Szkół, uczniów i rodziców, którzy byli w trakcie wyboru szkoły językowej bądź właśnie ją ukończyli.Cały Program ma na celu stać się stałym drogowskazem dla potencjalnych uczniów z Państwa regionu, które poszukują dobrej i sprawdzonej szkoły językowej.

JAKIE KORZYŚCI?

Dzięki uzyskanemu wyróżnieniu Wiarygodna Szkoła Językowa:
- wzmacniasz wizerunek swojej Szkoły,
- zwiększasz zaufanie swoich Klientów do Twojej marki,
- potwierdzasz wiarygodność swojej Szkoły przez niezależny podmiot certyfikujący,
- zwiększasz konkurencyjność Szkoły na rynku.

CO NAS WYRÓŻNIA?

- jesteśmy niezależnym podmiotem, które nie ma powiązań ze środowiskiem szkolnym, które mogłoby być uznane za wpływowe na wynik weryfikacji,
- temat wyróżniania szkół traktujemy globalnie, a wyróżnione szkoły staramy się wspierać lokalnie,
- kryteria oceny opierają się zawsze o twarde dane i fakty, które trudno podważyć.

JAK PRZEBIEGA WERYFIKACJA?

Aby stać się oficjalnym Uczestnikiem Programu, należy spełnić standardy, które zostały opracowane w oparciu o wytyczne wynikające z Ustawy o systemie oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Na te kryteria składają się :

I. Kryterium Dydaktyczne

Szkoła zdobywa punkty m.in. za ilość i różnorodność grup w jakich prowadzone są zajęcia, jeżeli przeprowadzane są testy wewnętrzne, kwalifikacyjne, jeżeli istnieje system monitorowania zajęć i ich odrabiania, jeżeli szkoła wydaje swoim uczniom raporty i świadectwa ukończenia kursu, prowadzi dodatkowe zajęcia, zatrudnia native speakers.

II. Kryterium Bazy

Szkoła zdobywa punkty m.in. za posiadanie biblioteki, pracowni komputerowej, komputera, rzutnika, platformy on-line i innych.

III. Kryterium jakości obsługi Klienta

Szkoła uzyska punkty min. za posiadanie personelu administracyjnego, jasno sformułowane treści umowy, bezpłatne testy kwalifikacyjne udostępniane uczniom.

IV. Kryterium „Osiągnięcia Szkoły”

Kryterium to punktuje wszelkie osiągnięcia i wyróżnienia Szkoły w ostatnich dwóch latach funkcjonowania Szkoły.

V. Kryterium formalno-prawne

Szkoła uzyska punkty na potwierdzenie zarejestrowania szkoły jako aktywnej działalności gospodarczej.

Na podstawie tej weryfikacji, są wyróżniane najlepsze szkoły w całej Polsce.

W przypadku spełnienia ww. kryteriów, Organizator nadaje Szkole rangę trzy, cztero lub pięciogwiazdkowej Szkoły.

Procedura weryfikacji i rangowania Szkół znajduje się w Regulamienie.
Regulamin do POBRANIA

CO TWOJA SZKOŁA ZYSKUJE?

Po przejściu weryfikacji, jako potwierdzenie uczestnictwa w Programie otrzymają Państwo Certyfikat Wiarygodnej Szkoły Językowej w wersji elektronicznej (aby móc go wykorzystać do wszelkiego rodzaju materiałów, a także zamieścić można go także na stronie internetowej) oraz w wersji dużego, eleganckiego Certyfikatu do powieszenia w reprezentacyjnym miejscu w Szkole. W ten sposób będzie można poinformować każdego o otrzymanym wyróżnieniu.


- Stworzona zostanie dla Państwa indywidualna prezentacja Szkoły w postaci Portfolio, gdzie zamieszczone zostaną najważniejsze informacje o Szkole, liczne zdjęcia oraz filmy. Portfolio, będzie znajdowało się na oficjalnej Stronie Programu i będzie całkowicie spójne z Państwa Stroną Internetową.


- Celem naszego Programu jest także pomóc Państwu przy edukowaniu społeczeństwa w jaki sposób wybierać szkoły językowe. Chcielibyśmy pokazać najważniejsze aspekty, na które warto zwrócić uwagę. W związku z tym przedstawimy Państwa szkołę jako tę, która w Państwa regionie spełnia wysokie standardy, dlatego jako Uczestnicy Programu będą Państwo promowani na portalach społecznościowych tj. Facebook, Google +. Są to media społecznościowe, najczęściej odwiedzane przez młodych ludzi. Znajdą się tam informacje na temat uczestnictwa Państwa Szkoły w Ogólnopolskim Programie.


- Otrzymają Państwo szereg materiałów z logotypem Programu, do zamieszczenia na swojej stronie internetowej, także na materiałach szkolnych. Przygotowaliśmy dla Państwa pieczęć z logotypem Wiarygodnej Szkoły do sygnowania różnego rodzaju dokumentów i wyróżnień dla uczniów.


- Banery na stronę internetową (po ich kliknięciu, każdy zostanie przeniesiony bezpośrednio do indywidualnej prezentacji Szkoły).

- Znaczek do wpięcia w ubranie z logiem Wiarygodnej Szkoły, aby na spotkaniach poza Szkołą mogli Państwo mówić o otrzymanym wyróżnieniu.


- Za Państwa zgodą chcielibyśmy także wystosować list informujący do Kuratorium o przyznanym wyróżnieniu oraz osiągnięciach.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

Jeśli chcą Państwo skorzystać z bezpłatnej weryfikacji do Programu lub zasięgnąć więcej informacji na temat wyróżnienia, zapraszamy do kontaktu:

Formularz zapytań: kliknij tutaj
Telefon: 58 785 35 84
Email: info@wiarygodna-firma.comWZÓR CERTYFIKATU